SICILIA

Itálie

SICILIA - Itálie

Původně nazývána dle jejich obyvatel Sicania, v době, kdy ji ovládali Řekové se podle svého trojúhelníkového tvaru nazývala Trinacria až nakonec dostává jméno podle národa Siculi (popolo dei Siculi) Sicilia. Hornatý ostrov s velkou hustotou obyvatel je vzdálen od afrických břehů pouhých 140 km. Tomu odpovídá suché, horké léto a mírná zima. Pobřeží na severu je převážně skalnaté a kamenité s četnými malými a většími zálivy. Místy je vystřídáno malými písčitými plážemi. Na jihu naopak převažují rovinaté, široké písčité pláže, které tvoří i pobřeží na západě až po Catanii. Odtud až po Messinu opět přechází ve skalnaté a místy těžko přístupné pobřeží. Nejvyšší horou je činná sopka Etna. Na severu jsou častým místem výletů ostrovy vulkanického původu Isole Eolie e Lipari. Sicilie byla významně ovlivněna řeckou kulturou.

 
SICILIA

SICILIA - Itálie

 

Partneři: