Všeobecné podmínky CK Cicala

Všeobecné doporučení

Při výběru zájezdu se dobře informujte o nabízených a garantovaných službách. Při pobytových zájezdech je nutné počítat s tím, že až na výjimky je ubytování v den příjezdu vždy v odpoledních hodinách a v den odjezdu se pokoje či apartmány opouštějí zpravidla do 10.00 hod. Časové údaje u zájezdů s autobusovou dopravou jsou uváděny pouze orientačně, vyjma přesné hodiny odjezdu a srazu na zájezd. 

OBJEDNÁVKA

 • OSOBNĚ 
 • TELEFONICKY 
 • DOPISEM 
 • FAXEM
 • E-MAILEM

Objednávejte včas, aby Vašemu přání při výběru ubytování mohlo být maximálně vyhověno. Po potvrzení ubytování cestovní kanceláří CICALA musí být záloha ve výši 50% uhrazena nejpozději do 7 dnů. V opačném případě má cestovní kancelář CICALA právo zrušit tuto objednávku bez předchozího upozornění. Doplatek zájezdu musí být uhrazen nejpozději 2 měsíce před odjezdem. Klient je povinen předložit, nebo zaslat doklad o úhradě obratem po zaplacení zálohy i doplatku.

CENA

Cena je smluvní uzavřená mezi cestovní kanceláří a klientem.

Poskytování jednotlivých slev se nekumuluje, tj. uplatňuje se pouze jediná sleva, pro zákazníka nejvýhodnější. K cenovým změnám může dojít v případě: zásadního valutového zvratu, cenových změn v zahraničí o více než + 10%, podstatných cenových změn v tuzemsku + 10%.

POJIŠTĚNÍ

Fakultativně pro zájemce zajišťujeme tyto druhy pojištění:

 • Typ SKS 50 (Svět komplet + storno do 50 tis)
  30,- Kč / os. den + 250,- Kč / os / pobyt (storno)
  Zahrnuje pojištění léčebných výloh, úrazového pojištění, zavazadel, odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě na zdraví, věci, či finanční škodě a dále pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty - tzv. storna do výše 50.000,- Kč, vše platnost celý svět
 • Typ EKS 30 (Evropa komplet + storno do 30 tis)
  22,- Kč / os. den + 150,- Kč / os / pobyt (storno)
  Zahrnuje stejný rozsah jako Typ SKS 50 s rozdílem výše plnění nákladů souvisejících se zrušením cesty - tzv. storna, které jsou do výše 30.000,- Kč a platnost pouze v Evropě
 • Typ EKS 20 (Evropa komplet + storno do 20 tis)
  22,- Kč / os. den + 100,- Kč / os / pobyt (storno)
  Zahrnuje stejný rozsah jako Typ SKS 50 s rozdílem výše plnění nákladů souvisejících se zrušením cesty - tzv. storna, které jsou do výše 20.000,- Kč a platnost pouze v Evropě
 • Typ EK (Evropa komplet)
  22,- Kč / os. den
  Zahrnuje stejný rozsah jako Typ EKS 20 s rozdílem výše plnění nákladů souvisejících se zrušením cesty - tzv. storna, které v tomto typu pojištění nejsou zahrnuty !!!! Proto spíše nedoporučujeme tento typ pojištění
 • Typ ELV (Evropa léčebné výlohy)
  16,- Kč / os. den
  Nejlevnější typ pojištění zahrnuje jen pojištění léčebných výloh !!! I tento typ spíše nedoporučujeme

Informace o pojištění - zde podrobnější leták ke stažení.


VYSVĚTLIVKY

Limity:

Tabulka pojištění 

Pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty - storna cesty:

Pojišťovna plní z jedné pojistné události stanovené procento ze stornopoplatků účtované cestovní kanceláří do maximální výše uvedené u jednotlivých typů pojištění

Dojde-li k:

 1. úmrtí pojištěného
  1. dědicům pojištěného 80%,
  2. všem spolucestujícím 80%,
 2. úmrtí příbuzného pojištěného, který nebyl uveden na společné cestovní smlouvě nebo nebyl pojištěn všem příbuzným zemřelého, kteří jsou uvedeni na společné cestovní smlouvě 80%,
 3. nově vzniklé závažné poruše zdraví pojištěného
  1. pojištěnému a příbuzným pojištěného, kteří jsou uvedeni na společné cestovní smlouvě a jsou pojištěni 80%,
  2. spolucestujícím 80%,
 4. nově vzniklé závažné poruše zdraví nejbližšího příbuzného pojištěného, který není uveden na společné cestovní smlouvě nebo nebyl pojištěn pojištěnému 80%,
 5. lehké poruše zdraví pojištěného, pojištěnému a příbuzným pojištěného, kteří jsou uvedeni na společné cestovní smlouvě a jsou pojištěni 80%.

DOPRAVA

V případě náhradní autobusové dopravy z důvodu poruchy si zdvořile vyhrazuje dopravce a cestovní kancelář právo přistavení jiného typu busu. 

ZRUŠENÍ ZÁJEZDU / PŘIHLÁŠKY / CESTOVNÍ SLUŽBY - STORNOVACÍ PODMÍNKY

Stornovací poplatky jsme nuceni účtovat z důvodu úhrady námi již vynaložených nákladů a placených záloh. Zákazník má právo kdykoliv od podání přihlášky do odjezdu svojí účast stornovat (zrušit) a to:

 • ode dne podání přihlášky do 60 dnů před odjezdem 10%, nejméně však 900 Kč
 • 60 až 45 dnů před odjezdem 30% z ceny zájezdu
 • 45 až 20 dnů před odjezdem 50% z ceny zájezdu
 • 20 až 10 dnů před odjezdem 80% z ceny zájezdu
 • kratší doba a nenastoupení na zájezd plná cena zájezdu

K odstoupení od zájezdu je vždy třeba písemné sdělení emailem. Nemáte-li možnost zaslat emailem, pak prosíme dopisem, faxem, adresované cestovní kanceláři spolu s uvedením čísla na přihlášce. Zrušení vzniká dnem doručení této písemnosti. Případně je možné přinést písemné storno osobně do naší cestovní kanceláře

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto podmínky nabývají účinnosti od 1.5.2012. Zaplacením zálohy nebo celé částky zájezdu potvrzuje klient, že s těmito podmínkami souhlasí a v plném rozsahu je přijímá.

Přejeme si, aby jste byli s našimi službami plně spokojeni a děkujeme za projevenou důvěru všem, kteří se s námi účastní některého nabízeného zájezdu.

SPOTŘEBITELSKÉ SPORY

CK CICALA v souladu s ustanovením § 14 zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. tímto informuje klienty o možnosti mimosoudně řešit případné spory mezi CK CICALA a klientem – tzv. spotřebitelské spory. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Na jejích webových stránkách jsou uveřejněna pravidla pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) a formulář na zahájení řízení. 

KONTAKTNÍ ÚDAJE ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE

ČOI - Ústřední inspektorát - Oddělení ADR / Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 / tel.: 222 703 404 / e-mail: adr@coi.cz / www.adr.coi.cz 

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle GDPR

 

 

ADRESA

NA DOLINÁCH 26 / 109, 147 00 PRAHA 4

SPOJENÍ

 • autobus 134 ze stanice Podolská vodárna směr Pankrác (1 stanice " DOLINY "). 
 • stanice metra Pražského Povstání a 5 min. chůze nebo dvě stanice autobusem 148 dolů směrem k Vltavě ulicí Lomnického, která přechází v ulici Na dolinách.

OTEVÍRACÍ DOBA

01. 01. - 24. 06.

 • PO 9.45 - 17.30
 • ÚT 9.45 - 17.30
 • ST 9.45 - 16.30
 • ČT 9.45 - 16.30
 • PÁ 9.45 - 15.30

27. 06. - 31 .12.

 • PO 9.45 - 16.00
 • ÚT 9.45 - 16.00
 • ST 9.45 - 16.00
 • ČT 9.45 - 16.00
 • PÁ 9.45 - 15.00

NEZAPOMEŇTE

Občanský průkaz, pobytový dekret - VOUCHER, mezinárodní tel. předčíslí z Itálie do ČR OO420/, telefonní číslo policie, SOS 113, velvyslanectví České republiky v Římě, Ambasciata Repubblica Ceca, Via dei Gracchi 322, 00 192 Roma, tel. 06/3244459, klienti s vlastní dopravou - zelenou kartu (potvrzení o zaplacení povinného ručení, které vystavuje Vaše pojišťovna), zajistit si pojištění léčebných výloh

Klienti naší cestovní kanceláře jsou pojištěni podle zákona 159/99 Sb. Pojištění se vztahuje na klienty, kteří se účastní zájezdu ve smyslu tohoto zákona (tj. s naší dopravou nebo s polopenzí).

[ zpět ]

 

Partneři: