Všeobecné podmínky CK Cicala

Všeobecné doporučení

Při výběru zájezdu se dobře informujte o nabízených a garantovaných službách. Při pobytových zájezdech je nutné počítat s tím, že až na výjimky je ubytování v den příjezdu vždy v odpoledních hodinách a v den odjezdu se pokoje či apartmány opouštějí zpravidla do 10.00 hod. Časové údaje u zájezdů s autobusovou dopravou jsou uváděny pouze orientačně, vyjma přesné hodiny odjezdu a srazu na zájezd. 

OBJEDNÁVKA

 • OSOBNĚ 
 • TELEFONICKY 
 • DOPISEM 
 • FAXEM
 • E-MAILEM

Objednávejte včas, aby Vašemu přání při výběru ubytování mohlo být maximálně vyhověno. Po potvrzení ubytování cestovní kanceláří CICALA musí být záloha ve výši 50% uhrazena nejpozději do 7 dnů. V opačném případě má cestovní kancelář CICALA právo zrušit tuto objednávku bez předchozího upozornění. Doplatek zájezdu musí být uhrazen nejpozději 2 měsíce před odjezdem. Klient je povinen předložit, nebo zaslat doklad o úhradě obratem po zaplacení zálohy i doplatku.

CENA

Cena je smluvní uzavřená mezi cestovní kanceláří a klientem.

Poskytování jednotlivých slev se nekumuluje, tj. uplatňuje se pouze jediná sleva, pro zákazníka nejvýhodnější. K cenovým změnám může dojít v případě: zásadního valutového zvratu, cenových změn v zahraničí o více než + 10%, podstatných cenových změn v tuzemsku + 10%.

POJIŠTĚNÍ

Fakultativně pro zájemce zajišťujeme tyto druhy pojištění od společnosti UNIQA:

 • Typ K7S75+ (Evropa + země „zóny 1", komplet rizika + pojištění storna do 75 tis/osobu)
  113,- Kč / os. den
  Zahrnuje pojištění léčebných výloh, úrazového pojištění, zavazadel, odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě na zdraví a věci a další specifická rizika uvedená v tabulce. Pojištění zahrnuje též krytí nemoci COVID-19 a to i z důvodu zařazení do tzv. „červené země" na vládním semaforu uvedeném na www.mzv.cz. Dále zahrnuje plnění nákladů souvisejících se zrušením cesty - tzv. storna, které jsou do výše 75.000,- Kč. Komplet přehled pojistných rizik s výší plnění – viz tabulka níže
 • Typ K7S 30+ (Evropa + země „zóny 1", komplet rizika + pojištění storna do 30 tis/osobu)
  65,- Kč / os. den
  Zahrnuje pojištění léčebných výloh, úrazového pojištění, zavazadel, odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě na zdraví a věci a další specifická rizika uvedená v tabulce. Pojištění zahrnuje též krytí nemoci COVID-19 a to i z důvodu zařazení do tzv. „červené země" na vládním semaforu uvedeném na www.mzv.cz. Dále zahrnuje plnění nákladů souvisejících se zrušením cesty - tzv. storna, které jsou do výše 30.000,- Kč. Komplet přehled pojistných rizik s výší plnění – viz tabulka níž
 • Typ K7S 15+ (Evropa + země „zóny 1", komplet + pojištění storna do 15 tis/osobu)
  49,- Kč / os. den
  Zahrnuje pojištění léčebných výloh, úrazového pojištění, zavazadel, odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě na zdraví a věci a další specifická rizika uvedená v tabulce. Pojištění zahrnuje též krytí nemoci COVID-19 a to i z důvodu zařazení do tzv. „červené země" na vládním semaforu uvedeném na www.mzv.cz. Dále zahrnuje plnění nákladů souvisejících se zrušením cesty - tzv. storna, které jsou do výše 15.000,- Kč. Komplet přehled pojistných rizik s výší plnění – viz tabulka níže
 • Typ L7+ (Evropa + země „zóny 1", léčebné výlohy, asistenčních služeb, bez pojištění storna)
  34,- Kč / os. den
  Zahrnuje pojištění léčebných výloh, asistenční služby a další specifická rizika uvedená v tabulce. Pojištění zahrnuje též krytí nemoci COVID-19 a to i z důvodu zařazení do tzv. „červené země" na vládním semaforu uvedeném na www.mzv.cz. Pozor tento typ pojištění nezahrnuje plnění nákladů souvisejících se zrušením cesty - tzv. storna, které v tomto typu pojištění nejsou zahrnuty! Proto spíše doporučujeme výše uvedené typy pojištění, kde je zahrnuto též pojištění storna. Komplet přehled pojistných rizik s výší plnění– viz tabulka níže

 

Evropa + země zóny 1 jsou země: Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko (Faerské ostrovy), Egypt, Estonsko, Finsko, Francie, Grónsko, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko (Špicberky), Polsko, Portugalsko (Azory, Madeira), Rakousko, Rumunsko, Rusko (pouze evropská část po pohoří Ural a řeku Ural), Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Ostrov Man, Gibraltar, Normanské ostrovy), Srbsko, Španělsko (Kanárské ostrovy, Baleárské ostrovy), Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.

2021 UNIQA tabulka pojistných rizik s limity

 

Kompletní všeobecné podmínky pojišťovny UNIQA pro cestovní pojištění zde

 

DOPRAVA

V případě náhradní autobusové dopravy z důvodu poruchy si zdvořile vyhrazuje dopravce a cestovní kancelář právo přistavení jiného typu busu. 

ZRUŠENÍ ZÁJEZDU / PŘIHLÁŠKY / CESTOVNÍ SLUŽBY - STORNOVACÍ PODMÍNKY

Stornovací poplatky jsme nuceni účtovat z důvodu úhrady námi již vynaložených nákladů a placených záloh. Zákazník má právo kdykoliv od podání přihlášky do odjezdu svojí účast stornovat (zrušit) a to:

 • ode dne podání přihlášky do 60 dnů před odjezdem 10%, nejméně však 900 Kč
 • 59 až 45 dnů před odjezdem 35% z ceny zájezdu
 • 44 až 21 dnů před odjezdem 50% z ceny zájezdu
 • 20 až 10 dnů před odjezdem 80% z ceny zájezdu
 • kratší doba a nenastoupení na zájezd plná cena zájezdu

K odstoupení od zájezdu je vždy třeba písemné sdělení emailem. Nemáte-li možnost zaslat emailem, pak prosíme dopisem, faxem, adresované cestovní kanceláři spolu s uvedením čísla na přihlášce. Zrušení vzniká dnem doručení této písemnosti. Případně je možné přinést písemné storno osobně do naší cestovní kanceláře

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto podmínky nabývají účinnosti od 1.5.2012. Zaplacením zálohy nebo celé částky zájezdu potvrzuje klient, že s těmito podmínkami souhlasí a v plném rozsahu je přijímá.

Přejeme si, aby jste byli s našimi službami plně spokojeni a děkujeme za projevenou důvěru všem, kteří se s námi účastní některého nabízeného zájezdu.

SPOTŘEBITELSKÉ SPORY

CK CICALA v souladu s ustanovením § 14 zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. tímto informuje klienty o možnosti mimosoudně řešit případné spory mezi CK CICALA a klientem – tzv. spotřebitelské spory. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Na jejích webových stránkách jsou uveřejněna pravidla pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) a formulář na zahájení řízení. 

KONTAKTNÍ ÚDAJE ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE

ČOI - Ústřední inspektorát - Oddělení ADR / Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 / tel.: 222 703 404 / e-mail: adr@coi.cz / www.adr.coi.cz 

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle GDPR

 

 

ADRESA

NA DOLINÁCH 26 / 109, 147 00 PRAHA 4

SPOJENÍ

 • autobus 134 ze stanice Podolská vodárna směr Pankrác (1 stanice " DOLINY "). 
 • stanice metra Pražského Povstání a 5 min. chůze nebo dvě stanice autobusem 148 dolů směrem k Vltavě ulicí Lomnického, která přechází v ulici Na dolinách.

OTEVÍRACÍ DOBA

23.06. - 31.08.

cestovní kancelář je v období 23.6.-30.7.2022 uzavřena pro osobní návštěvy funguje pouze v telefonním a emailovém kontaktu

 • PO pouze emailové a telefonické spojení
 • ÚT pouze emailové a telefonické spojení
 • ST pouze emailové a telefonické spojení
 • ČT pouze emailové a telefonické spojení
 • PÁ pouze emailové a telefonické spojení

 

01. 01. - 23. 06. a 31.8.-31.12.

 • PO 9.45 - 17.30
 • ÚT pouze emailové a telefonické spojení 
 • ST 9.45 - 17.30
 • ČT pouze emailové a telefonické spojení
 • PÁ 9.45 - 15.30

NEZAPOMEŇTE

Občanský průkaz, pobytový dekret - VOUCHER, mezinárodní tel. předčíslí z Itálie do ČR OO420/, telefonní číslo policie, SOS 113, velvyslanectví České republiky v Římě, Ambasciata Repubblica Ceca, Via dei Gracchi 322, 00 192 Roma, tel. 06/3244459, klienti s vlastní dopravou - zelenou kartu (potvrzení o zaplacení povinného ručení, které vystavuje Vaše pojišťovna), zajistit si pojištění léčebných výloh

Klienti naší cestovní kanceláře jsou pojištěni podle zákona 159/99 Sb. Pojištění se vztahuje na klienty, kteří se účastní zájezdu ve smyslu tohoto zákona (tj. s naší dopravou nebo s polopenzí).

[ zpět ]

 

Partneři: